Prevence proti KoronaviruAkce, novinky

27. 02. 2020
Doporučujeme tyto preventivní kroky proti šíření infekce: 

Často a pečlivě si umývejte ruce.
Používejte mýdlo a vodu o vhodné teplotě (43 – 49 °C). Zvýšenou prevencí je použití dezinfekčních mýdel s obsahem účinné látky na bázi alkoholu působící na obalené RNA viry (ISOLDA DISINFECTION SOAP).
Po osušení rukou použít bezoplachovou dezinfekci na ruce na bázi alkoholu (ISOLDA DISINFECTION SKIN LIQUID).
Při kašlání a kýchání SI VŽDY zakrývejte ústa a nos ohnutým loktem nebo jednorázovými papírovými kapesníky, které ihned vyhoďte a umyjte si ruce.
Vyhněte se úzkému kontaktu s každým, kdo má horečku a kašel.

Pokud máte horečku, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte lékařskou péči včas a sdílejte předchozí cestovní historii se svým poskytovatelem zdravotní péče.
Při návštěvě živých trhů, tržišť v oblastech, kde se v současné době vyskytují případy nového koronaviru, vyvarujte se přímého nechráněného kontaktu s živými zvířaty a povrchů při styku se zvířaty.

Je třeba se vyhnout konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně upravených živočišných produktů. Se syrovým masem, mlékem nebo živočišnými orgány by mělo být zacházeno opatrně, aby se předešlo křížové kontaminaci s tepelně upravenými potravinami a pokrmy, v souladu se správnými postupy pro bezpečnost potravin.
Udržujte předepsané postupy čištění a dezinfekce. V případě zvýšení výskytu respiračních, horečnatých či chřipkových onemocnění, zvyšte frekvenci dezinfekce ploch a povrchů. K umyvadlům a případně na další potřebná místa umístěte prostředky pro dezinfekci rukou.

​Všechny přípravky potřebné k prevenci proti Koronaviru koupíte v naší prodejně: Sevastopolské náměstí 330, Příbram.

​Uvedené ceny v propagačním letáku jsou bez DPH. Více informací o prevenci, dezinfekci a dávkovačích na čísle: 731 32 42 52.
2017 ....... 2023 © gastropribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz